آزمون کشور آلمان

این آزمون دربردارنده 20 سوال از شهر ها ، مناطق و جاهای مشهور آلمان است. بگونه مثال : بورکوم در کجا واقع شده است؟ درسدن در کجا واقع شده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  Berlin Mitte
  1539 نمره کسب شده
 • 2
  Schnecke19
  1502 نمره کسب شده
 • 3
  Illy
  1436 نمره کسب شده
 • 4
  Pus
  1428 نمره کسب شده
 • 5
  burgennarr
  1423 نمره کسب شده
 • 6
  Diesel jupp
  1416 نمره کسب شده
 • 7
  bobanovic
  1374 نمره کسب شده
 • 8
  knilch
  1365 نمره کسب شده
 • 9
  TOTTI
  1335 نمره کسب شده
 • 10
  wolfi
  1303 نمره کسب شده
 • 11
  dörfling
  1278 نمره کسب شده
 • 12
  Kowalsky
  1267 نمره کسب شده
 • 13
  Maxwell
  1240 نمره کسب شده
 • 14
  Konfusius
  1226 نمره کسب شده
 • 15
  Tommo
  1222 نمره کسب شده
 • 16
  Satan
  1203 نمره کسب شده
 • 17
  Cr Hexen
  1197 نمره کسب شده
 • 18
  Sensemann
  1125 نمره کسب شده
 • 19
  munsch
  1118 نمره کسب شده
 • 20
  Eckstein
  1103 نمره کسب شده
 • 21
  just ME
  1040 نمره کسب شده
 • 22
  palim palim
  1037 نمره کسب شده
 • 23
  Moby
  1023 نمره کسب شده
 • 24
  Martin F
  1009 نمره کسب شده
 • 25
  Böckle
  997 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  Friesenjung67
  1605 نمره کسب شده
 • 2
  MSP
  1603 نمره کسب شده
 • 3
  Berlin Mitte
  1594 نمره کسب شده
 • 4
  ChefF
  1591 نمره کسب شده
 • 5
  Asco
  1589 نمره کسب شده
 • 5
  Didi
  1589 نمره کسب شده
 • 5
  Watz
  1589 نمره کسب شده
 • 8
  Kalli
  1565 نمره کسب شده
 • 9
  bandit1976
  1561 نمره کسب شده
 • 10
  TheBasti
  1558 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات