آزمون کشور آلمان

این آزمون دربردارنده 20 سوال از شهر ها ، مناطق و جاهای مشهور آلمان است. بگونه مثال : بورکوم در کجا واقع شده است؟ درسدن در کجا واقع شده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  Berlin Mitte
  1515 نمره کسب شده
 • 2
  Schnecke19
  1514 نمره کسب شده
 • 3
  Boso
  1502 نمره کسب شده
 • 4
  knilch
  1441 نمره کسب شده
 • 5
  Balou
  1436 نمره کسب شده
 • 6
  super
  1435 نمره کسب شده
 • 7
  Illy
  1428 نمره کسب شده
 • 8
  Xchen
  1413 نمره کسب شده
 • 9
  Angie
  1366 نمره کسب شده
 • 10
  boban
  1361 نمره کسب شده
 • 11
  wolfi
  1306 نمره کسب شده
 • 12
  Julian
  1292 نمره کسب شده
 • 13
  Hei Engler
  1255 نمره کسب شده
 • 14
  Lizzy 80
  1248 نمره کسب شده
 • 15
  Schlauvulpes
  1238 نمره کسب شده
 • 16
  Frank Gallagher
  1235 نمره کسب شده
 • 17
  Westermann
  1204 نمره کسب شده
 • 18
  Gabby
  1185 نمره کسب شده
 • 19
  Satan
  1184 نمره کسب شده
 • 20
  ingelchen
  1166 نمره کسب شده
 • 21
  pozileipizote01
  1153 نمره کسب شده
 • 22
  Kowalsky
  1145 نمره کسب شده
 • 23
  TGB
  1142 نمره کسب شده
 • 24
  T-Bone
  1140 نمره کسب شده
 • 25
  Maxwell
  1129 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  Friesenjung67
  1605 نمره کسب شده
 • 2
  MSP
  1603 نمره کسب شده
 • 3
  Berlin Mitte
  1594 نمره کسب شده
 • 4
  ChefF
  1591 نمره کسب شده
 • 5
  Asco
  1589 نمره کسب شده
 • 5
  Didi
  1589 نمره کسب شده
 • 5
  Watz
  1589 نمره کسب شده
 • 8
  Kalli
  1565 نمره کسب شده
 • 9
  bandit1976
  1561 نمره کسب شده
 • 10
  TheBasti
  1558 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات