آزمون امریکا

این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورها ، شهرها و منطقه های از شما و وسط قاره آمریکا میباشد. بگونه مثال :‌وانکور در کجا موقعیت دارد؟‌ دریاچه ایری کجا موقعیت دارد؟‌ اکاپولکو کجا موقعیت دارد؟

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  dragonfoot
  1542 نمره کسب شده
 • 2
  Thur
  1427 نمره کسب شده
 • 3
  TOTTI
  1401 نمره کسب شده
 • 4
  knilch
  1394 نمره کسب شده
 • 5
  bobanovic
  1368 نمره کسب شده
 • 6
  Illy
  1362 نمره کسب شده
 • 7
  Xchen
  1275 نمره کسب شده
 • 8
  pero krtic
  1272 نمره کسب شده
 • 9
  Angie
  1257 نمره کسب شده
 • 10
  wolfi
  1245 نمره کسب شده
 • 11
  Godfried Aduobe
  1236 نمره کسب شده
 • 12
  Lizzy 80
  1226 نمره کسب شده
 • 13
  ay caramba
  1220 نمره کسب شده
 • 14
  Tutti Moretti
  1188 نمره کسب شده
 • 15
  schbibb
  1158 نمره کسب شده
 • 16
  Karakal
  1138 نمره کسب شده
 • 17
  Alphamännchen
  1133 نمره کسب شده
 • 18
  hackmann
  1108 نمره کسب شده
 • 19
  Hololulu
  1101 نمره کسب شده
 • 20
  Pföller
  1075 نمره کسب شده
 • 21
  tuktuk
  1048 نمره کسب شده
 • 22
  The Hux
  1008 نمره کسب شده
 • 23
  Batinos
  997 نمره کسب شده
 • 24
  Bock
  972 نمره کسب شده
 • 25
  radetzky
  956 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1717 نمره کسب شده
 • 2
  Dorii
  1570 نمره کسب شده
 • 3
  Didi
  1540 نمره کسب شده
 • 4
  Rolly Polly
  1537 نمره کسب شده
 • 5
  Schwede
  1535 نمره کسب شده
 • 6
  keiaahnig
  1518 نمره کسب شده
 • 7
  Bond
  1509 نمره کسب شده
 • 8
  Athene
  1508 نمره کسب شده
 • 9
  PETZI
  1499 نمره کسب شده
 • 10
  matzilla
  1498 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات