آزمون اروپا

آزمون کشورهای اورپایی دربردانده 20 سوال میباشد که در مورد کشورها، شهرها و منطقه های اروپا هستند. بگونه مثال :‌بریتنی کجا است؟‌ دانزیگ کجا واقع شده است؟‌یا سکاتلند در کجا است؟

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  dragonfoot
  1584 نمره کسب شده
 • 2
  Berlin Mitte
  1538 نمره کسب شده
 • 3
  Herm
  1491 نمره کسب شده
 • 4
  Sascha0611
  1475 نمره کسب شده
 • 5
  HF SL
  1462 نمره کسب شده
 • 6
  Pus
  1455 نمره کسب شده
 • 7
  Illy
  1446 نمره کسب شده
 • 8
  Ramon
  1445 نمره کسب شده
 • 9
  Horst82
  1442 نمره کسب شده
 • 10
  TOTTI
  1441 نمره کسب شده
 • 11
  Thur
  1429 نمره کسب شده
 • 12
  knilch
  1407 نمره کسب شده
 • 13
  wolfi
  1400 نمره کسب شده
 • 14
  marylou
  1395 نمره کسب شده
 • 15
  Bier um Vier
  1375 نمره کسب شده
 • 16
  sauzahn
  1367 نمره کسب شده
 • 17
  hakan
  1363 نمره کسب شده
 • 18
  helgchen
  1362 نمره کسب شده
 • 19
  nix
  1340 نمره کسب شده
 • 20
  Ole Bremseth
  1328 نمره کسب شده
 • 20
  bobanovic
  1328 نمره کسب شده
 • 22
  Hirntod
  1313 نمره کسب شده
 • 23
  dammisch
  1267 نمره کسب شده
 • 24
  jan
  1226 نمره کسب شده
 • 25
  Tuffifee
  1223 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1737 نمره کسب شده
 • 2
  Marilyn
  1661 نمره کسب شده
 • 3
  FC Bayern
  1649 نمره کسب شده
 • 4
  Anspach-FFM
  1603 نمره کسب شده
 • 5
  Schwede
  1601 نمره کسب شده
 • 6
  sualkserua
  1598 نمره کسب شده
 • 7
  Berlin Mitte
  1587 نمره کسب شده
 • 8
  Helsch
  1586 نمره کسب شده
 • 9
  hurz
  1579 نمره کسب شده
 • 10
  Petzi
  1569 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات