آزمون افریقا

این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورها ، شهرها و منطقه های از آفریقا میباشد. بگونه مثال :‌شهر کیپ تاون در کجا واقع شده است؟‌ سینیگال در کجا واقع گردیده است؟‌صحرای نامیب در کجا واقع گردیده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  Graf Karto
  1503 نمره کسب شده
 • 2
  Pus
  1474 نمره کسب شده
 • 3
  TOTTI
  1472 نمره کسب شده
 • 4
  Ramon
  1455 نمره کسب شده
 • 5
  Thur
  1442 نمره کسب شده
 • 6
  Illy
  1438 نمره کسب شده
 • 7
  Al Capone
  1433 نمره کسب شده
 • 8
  helm
  1432 نمره کسب شده
 • 8
  sauzahn
  1432 نمره کسب شده
 • 10
  bobanovic
  1400 نمره کسب شده
 • 11
  hakan
  1368 نمره کسب شده
 • 12
  Bier um Vier
  1367 نمره کسب شده
 • 13
  wolfi
  1349 نمره کسب شده
 • 14
  gemeiner Pöbel
  1345 نمره کسب شده
 • 15
  Santa Maria
  1333 نمره کسب شده
 • 16
  knilch
  1329 نمره کسب شده
 • 17
  Kojak
  1328 نمره کسب شده
 • 18
  basler
  1304 نمره کسب شده
 • 19
  TSCHAKKA
  1280 نمره کسب شده
 • 20
  Droschka
  1255 نمره کسب شده
 • 21
  sasa
  1238 نمره کسب شده
 • 22
  diggwan
  1210 نمره کسب شده
 • 23
  schnuppe
  1196 نمره کسب شده
 • 24
  HSV
  1176 نمره کسب شده
 • 25
  Leon 47
  1171 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1769 نمره کسب شده
 • 2
  Listeria
  1684 نمره کسب شده
 • 3
  Indy
  1667 نمره کسب شده
 • 4
  PvtPaula
  1642 نمره کسب شده
 • 5
  Dorii
  1640 نمره کسب شده
 • 6
  Rolly Polly
  1633 نمره کسب شده
 • 7
  Didi
  1632 نمره کسب شده
 • 8
  Schwede
  1624 نمره کسب شده
 • 9
  anon
  1614 نمره کسب شده
 • 10
  marylou
  1605 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات