آزمون سراسر دنیا

این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشور ها،‌ شهرها و مناطق دنیا میباشد. بگونه مثال: جزیره مالاگازی در کجا موقعیت دارد؟ دریای قرمز در کجا موقعیت دارد؟ جزیزه گلاپاگوس در کجا واقع گردیده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
قبل از اینکه بازی را شروع نمایید سطح دشواری بازی را انتخاب نمایید:

آسان

دشوار

 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
  سطح دشواری: آسان
 • 1
  Body Manager
  1638 نمره کسب شده
 • 2
  Marc
  1617 نمره کسب شده
 • 3
  Bier um Vier
  1601 نمره کسب شده
 • 4
  A-man
  1600 نمره کسب شده
 • 5
  Mattes
  1593 نمره کسب شده
 • 6
  Herm
  1548 نمره کسب شده
 • 7
  Andi
  1545 نمره کسب شده
 • 8
  Henne
  1543 نمره کسب شده
 • 9
  Ananas
  1530 نمره کسب شده
 • 10
  Varrel lebt
  1522 نمره کسب شده
 • 10
  TOTTI
  1522 نمره کسب شده
 • 12
  Patti
  1520 نمره کسب شده
 • 13
  TITUSSFUKINRBG
  1511 نمره کسب شده
 • 14
  marylou
  1510 نمره کسب شده
 • 15
  Jenni
  1505 نمره کسب شده
 • 15
  Al Capone
  1505 نمره کسب شده
 • 17
  Zerstörer
  1504 نمره کسب شده
 • 18
  Keune
  1500 نمره کسب شده
 • 19
  knilch
  1489 نمره کسب شده
 • 20
  Calore
  1480 نمره کسب شده
 • 20
  Bastifantasti
  1480 نمره کسب شده
 • 22
  Papü
  1479 نمره کسب شده
 • 23
  Con
  1478 نمره کسب شده
 • 24
  Mrs. Geography
  1473 نمره کسب شده
 • 25
  El-Snoop
  1453 نمره کسب شده
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
  سطح دشواری: دشوار
 • 1
  dragonfoot
  1516 نمره کسب شده
 • 2
  Bier um Vier
  1446 نمره کسب شده
 • 3
  Thur
  1408 نمره کسب شده
 • 4
  Ramon
  1397 نمره کسب شده
 • 5
  TOTTI
  1376 نمره کسب شده
 • 6
  Al Capone
  1350 نمره کسب شده
 • 7
  hakan
  1318 نمره کسب شده
 • 8
  boban
  1316 نمره کسب شده
 • 9
  Illy
  1306 نمره کسب شده
 • 10
  hurz
  1305 نمره کسب شده
 • 11
  wolfi
  1291 نمره کسب شده
 • 12
  sauzahn
  1288 نمره کسب شده
 • 13
  bübchen
  1286 نمره کسب شده
 • 14
  helgchen
  1285 نمره کسب شده
 • 15
  Hans der kanns
  1272 نمره کسب شده
 • 16
  Santa Maria
  1249 نمره کسب شده
 • 17
  knilch
  1236 نمره کسب شده
 • 18
  Messi
  1232 نمره کسب شده
 • 19
  Queraussteiger
  1213 نمره کسب شده
 • 20
  il dottore
  1188 نمره کسب شده
 • 21
  oxmox
  1174 نمره کسب شده
 • 22
  oostfrees
  1173 نمره کسب شده
 • 23
  TeamFroeschl
  1169 نمره کسب شده
 • 24
  Bruzzellutz
  1110 نمره کسب شده
 • 25
  jan
  1088 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
  سطح دشواری: آسان
 • 1
  dragonfoot
  1793 نمره کسب شده
 • 2
  Julifrags
  1788 نمره کسب شده
 • 3
  Boritz
  1737 نمره کسب شده
 • 4
  Marilyn
  1731 نمره کسب شده
 • 5
  HeXeRMaN
  1699 نمره کسب شده
 • 6
  michael33
  1684 نمره کسب شده
 • 7
  FC Bayern
  1681 نمره کسب شده
 • 8
  AG85
  1673 نمره کسب شده
 • 9
  Didi
  1671 نمره کسب شده
 • 9
  Goethe
  1671 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات
 • تالار مشاهیر
  سطح دشواری: دشوار
 • 1
  dragonfoot
  1654 نمره کسب شده
 • 2
  Dorii
  1564 نمره کسب شده
 • 3
  ag85
  1550 نمره کسب شده
 • 4
  Rolly Polly
  1547 نمره کسب شده
 • 5
  Didi
  1529 نمره کسب شده
 • 5
  wwm
  1529 نمره کسب شده
 • 7
  michael33
  1522 نمره کسب شده
 • 8
  Schwede
  1518 نمره کسب شده
 • 9
  PETZI
  1512 نمره کسب شده
 • 10
  Waidi
  1508 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات