آزمون سراسر دنیا

این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشور ها،‌ شهرها و مناطق دنیا میباشد. بگونه مثال: جزیره مالاگازی در کجا موقعیت دارد؟ دریای قرمز در کجا موقعیت دارد؟ جزیزه گلاپاگوس در کجا واقع گردیده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
قبل از اینکه بازی را شروع نمایید سطح دشواری بازی را انتخاب نمایید:

آسان

دشوار

 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
  سطح دشواری: آسان
 • 1
  dragonfoot
  1576 نمره کسب شده
 • 2
  A-man
  1570 نمره کسب شده
 • 3
  herm
  1563 نمره کسب شده
 • 4
  lilli
  1551 نمره کسب شده
 • 5
  Bastifantasti
  1543 نمره کسب شده
 • 6
  TOTTI
  1538 نمره کسب شده
 • 7
  Michael62
  1524 نمره کسب شده
 • 8
  king wawo
  1509 نمره کسب شده
 • 9
  MopsCL
  1501 نمره کسب شده
 • 10
  marylou
  1487 نمره کسب شده
 • 11
  knilch
  1480 نمره کسب شده
 • 12
  Möppel
  1478 نمره کسب شده
 • 13
  obisebi
  1469 نمره کسب شده
 • 14
  colin
  1466 نمره کسب شده
 • 15
  schweinebacke
  1453 نمره کسب شده
 • 16
  Zak
  1452 نمره کسب شده
 • 17
  Con
  1450 نمره کسب شده
 • 18
  Pauli
  1435 نمره کسب شده
 • 19
  wolfi
  1431 نمره کسب شده
 • 20
  Ole Bremseth
  1414 نمره کسب شده
 • 21
  Onk
  1398 نمره کسب شده
 • 22
  TNT
  1397 نمره کسب شده
 • 23
  Joe_Hannover
  1392 نمره کسب شده
 • 24
  JacksonJason
  1387 نمره کسب شده
 • 25
  Vitro
  1386 نمره کسب شده
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
  سطح دشواری: دشوار
 • 1
  dragonfoot
  1489 نمره کسب شده
 • 2
  TOTTI
  1427 نمره کسب شده
 • 3
  Thur
  1416 نمره کسب شده
 • 4
  birke
  1401 نمره کسب شده
 • 5
  Illy
  1369 نمره کسب شده
 • 6
  bobanovic
  1366 نمره کسب شده
 • 7
  wolfi
  1365 نمره کسب شده
 • 8
  king wawo
  1337 نمره کسب شده
 • 9
  mladen
  1336 نمره کسب شده
 • 10
  hurz
  1305 نمره کسب شده
 • 11
  Степан С.
  1304 نمره کسب شده
 • 12
  Xchen
  1296 نمره کسب شده
 • 13
  Pauli
  1235 نمره کسب شده
 • 14
  asmuc
  1212 نمره کسب شده
 • 15
  dacop
  1195 نمره کسب شده
 • 16
  rudi rumpel
  1190 نمره کسب شده
 • 17
  Baba Yetu
  1149 نمره کسب شده
 • 18
  meri
  1146 نمره کسب شده
 • 19
  Ole Bremseth
  1142 نمره کسب شده
 • 20
  Julio
  1130 نمره کسب شده
 • 21
  Holzwurm
  1100 نمره کسب شده
 • 22
  TGB
  1092 نمره کسب شده
 • 23
  Martin F
  1087 نمره کسب شده
 • 24
  Priamos
  1065 نمره کسب شده
 • 25
  daniel k
  1030 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
  سطح دشواری: آسان
 • 1
  dragonfoot
  1793 نمره کسب شده
 • 2
  Julifrags
  1788 نمره کسب شده
 • 3
  Boritz
  1737 نمره کسب شده
 • 4
  Marilyn
  1731 نمره کسب شده
 • 5
  HeXeRMaN
  1699 نمره کسب شده
 • 6
  michael33
  1684 نمره کسب شده
 • 7
  FC Bayern
  1681 نمره کسب شده
 • 8
  AG85
  1673 نمره کسب شده
 • 9
  Didi
  1671 نمره کسب شده
 • 9
  Goethe
  1671 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات
 • تالار مشاهیر
  سطح دشواری: دشوار
 • 1
  dragonfoot
  1654 نمره کسب شده
 • 2
  Dorii
  1564 نمره کسب شده
 • 3
  ag85
  1550 نمره کسب شده
 • 4
  Rolly Polly
  1547 نمره کسب شده
 • 5
  Didi
  1529 نمره کسب شده
 • 5
  wwm
  1529 نمره کسب شده
 • 7
  michael33
  1522 نمره کسب شده
 • 8
  Schwede
  1518 نمره کسب شده
 • 9
  PETZI
  1512 نمره کسب شده
 • 10
  Waidi
  1508 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات