آزمون کشورها اروپایی

این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورهای اروپایی از آلبانیا تا قبرس میباشد. شهرها،‌دریاچه ها و دیگر موارد مورد پرسش واقع نگردیده است.

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  raphy
  1733 نمره کسب شده
 • 2
  mango
  1658 نمره کسب شده
 • 3
  knilch
  1597 نمره کسب شده
 • 4
  Xpert79
  1596 نمره کسب شده
 • 5
  KST
  1595 نمره کسب شده
 • 6
  Chicharito
  1591 نمره کسب شده
 • 7
  simon187
  1574 نمره کسب شده
 • 7
  Herm
  1574 نمره کسب شده
 • 9
  TOTTI
  1565 نمره کسب شده
 • 10
  Darkman
  1561 نمره کسب شده
 • 11
  Ole Bremseth
  1544 نمره کسب شده
 • 12
  marylou
  1494 نمره کسب شده
 • 13
  har.nl
  1487 نمره کسب شده
 • 14
  Angie
  1483 نمره کسب شده
 • 15
  heyho
  1473 نمره کسب شده
 • 16
  cupcake
  1471 نمره کسب شده
 • 17
  bulliroth
  1470 نمره کسب شده
 • 18
  Frank the Tank
  1467 نمره کسب شده
 • 19
  Louis
  1466 نمره کسب شده
 • 19
  Herr Alex
  1466 نمره کسب شده
 • 21
  Angir
  1460 نمره کسب شده
 • 22
  TCyc
  1458 نمره کسب شده
 • 23
  ingelchen
  1443 نمره کسب شده
 • 24
  wolfi
  1441 نمره کسب شده
 • 24
  VoMi
  1441 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1911 نمره کسب شده
 • 2
  Julifrags
  1904 نمره کسب شده
 • 3
  CanLuka
  1871 نمره کسب شده
 • 4
  HeXeRMaN
  1859 نمره کسب شده
 • 5
  Marilyn
  1838 نمره کسب شده
 • 6
  Schöner Stein
  1835 نمره کسب شده
 • 7
  Seazzon
  1790 نمره کسب شده
 • 8
  bandit1976
  1785 نمره کسب شده
 • 8
  Lwmx
  1785 نمره کسب شده
 • 10
  Amadeus
  1769 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات