آزمون کشورها اروپایی

این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورهای اروپایی از آلبانیا تا قبرس میباشد. شهرها،‌دریاچه ها و دیگر موارد مورد پرسش واقع نگردیده است.

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  dragonfoot
  1731 نمره کسب شده
 • 2
  FC Bayern
  1719 نمره کسب شده
 • 3
  bandit1976
  1679 نمره کسب شده
 • 4
  raehmli
  1658 نمره کسب شده
 • 5
  Fala777
  1651 نمره کسب شده
 • 6
  Ole Bremseth
  1633 نمره کسب شده
 • 7
  Dwalin
  1620 نمره کسب شده
 • 8
  Herm
  1606 نمره کسب شده
 • 9
  TOTTI
  1605 نمره کسب شده
 • 10
  Sascha0611
  1593 نمره کسب شده
 • 11
  Bier um Vier
  1588 نمره کسب شده
 • 12
  Horst82
  1586 نمره کسب شده
 • 12
  knilch
  1586 نمره کسب شده
 • 14
  Alina 6b
  1571 نمره کسب شده
 • 15
  Michi
  1564 نمره کسب شده
 • 16
  SimBi
  1549 نمره کسب شده
 • 17
  FlB
  1532 نمره کسب شده
 • 18
  Beredi
  1519 نمره کسب شده
 • 19
  Buggisvw
  1516 نمره کسب شده
 • 20
  Pus
  1513 نمره کسب شده
 • 21
  Ramon
  1512 نمره کسب شده
 • 22
  Muhrio
  1508 نمره کسب شده
 • 23
  seppe
  1507 نمره کسب شده
 • 24
  Köfte-Mann
  1499 نمره کسب شده
 • 25
  Liger
  1489 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1911 نمره کسب شده
 • 2
  Julifrags
  1904 نمره کسب شده
 • 3
  CanLuka
  1871 نمره کسب شده
 • 4
  HeXeRMaN
  1859 نمره کسب شده
 • 5
  Marilyn
  1838 نمره کسب شده
 • 6
  Schöner Stein
  1835 نمره کسب شده
 • 7
  Seazzon
  1790 نمره کسب شده
 • 8
  bandit1976
  1785 نمره کسب شده
 • 8
  Lwmx
  1785 نمره کسب شده
 • 10
  Amadeus
  1769 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات